જીલ્લા પંચાયત શિક્ષણ સમિતિ, સુરત

જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીની કચેરી
જીલ્લા પંચાયત શિક્ષણ સમિતિ, ચોક બઝાર, દરિયા મહલ, સુરત ૩૯૫૦૦૩
 
    
શૈક્ષણિક યોજનાઓ
 
 
  સમાચાર
 
સમચાર - ૧ - 2013-04-02
ભુકમ્પ નિ તિવ્રતા - 2013-04-16
School Login
User name :
Password :
Enter Code :
 
 
તાલુકા
ચોર્યાસી
માંગરોળ
ઓલપાડ
પલસાણા
કામરેજ
ઉમરપાડા
મહુવા
માંડવી
બારડોલી
 
User Information
Access IP: 54.144.255.152
Total Visits: 43587
Online Users: 1
જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીની કચેરી પર આપનું સ્વાગત છે
 

સુજ્ઞ મહાશય,

      સુજ્ઞ મહાશય, અમારા જિલ્લાની જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી કચેરીની વેબ સાઇટ ઉપર લોગીન થવા બદલ આનંદ અનુભવીએ છીએ. આ વેબ સાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ મહિતી આપશ્રીને ઉપયોગી થશે. તેવી આશા રાખીએ છીએ. આપશ્રીના કોઇ સુચન, અભિપ્રાય અમને dpeo-ddo-sur@gujarat.gov.in ઉપર Email મોકલશો તો આનંદ થશે. બસ, અમારી વેબ સાઇટ ઉપર આપનું સ્વાગત છે..

જય શિક્ષણ, જય ભારત....
(ડી ઍસ પટેલ )
જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી, સુરત.
 
મુખ્ય પાનુ   |   અમારા વિશે    |   તાલુકા   |  શાળા   |   પ્રવૃત્તિઓ   |   સુરત વિશે   |   ડાઉનલોડ   |   અમારો સંપર્ક
Copyright ©2013 District Primary Education Office,Surat